අපව අමතන්න

සීමාසහිත ඩොන්ග්ගුවාන් රවුෆෙන් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සමාගම.


ලිපිනය: නැත. 432, ෂෙන්හයි මැද මාවත, ලුඕටූ වීදිය, ෂෙන්හයි දිස්ත්‍රික්කය, නිංබෝ නගරය, ෂෙජියැං චීනය

දුරකථන:+ 86-18681067788

සම්බන්ධතා: ඩොරිස් වැන්ග්

දුරකථන:0769-87380797

විද්යුත් තැපෑල:liuyanping@gdplasticmold.com

වෙබ් අඩවිය:https://www.gdplasticmold.com/


Send Inquiry